Autistid saavad kasutusse ruumid Koplis


Tallinna linnavalitsuse korraldusega annab Tallinna Linnavaraamet Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kasutusse Alasi tn 4 keldrikorruse äriruumid, toetamaks autismihäiretega noorte igapäevaelu teenust, mille viib läbi sihtasutus Autistika.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet saab tasuta ja tähtajatult kasutusse Alasi 4 keldrikorruse äriruumid üldpinnaga 188,1 m²  intellekti- ja/või liitpuudega autismispektrihäiretega noortele  ja täiskasvanutele igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks koos allkasutusse andmise õigusega Sihtasutusele Autistika nimetatud teenuse osutamiseks.

Alasi tn 4 äriruume  kasutas varem Põhja‑Tallinna Valitsus koostöös MTÜ-ga Pro Civitas tööharjutus- ja nõustamiskeskusena, alates mullu novembrist olid ruumid vabad ja linnavaraametile üle antud.

Intellekti- ja /või liitpuudega autismihäiretega laste vanemad moodustasid  aprillikuus SA Autistika, kes soovib nimetatud ruumides osutada riiklikku erihoolekande teenust.

Teenuse sihtgrupiks on intellekti- ja/või liitpuudega autismispektrihäirega täiskasvanud, kes tuginedes oma diagnoosi eripärale vajavad spetsiifilist teenust, mis eeldab individuaalsemat lähenemist kui praegune seadusandlus seda võimaldab. Olemasolevad keskused Juks, Käo ja Astangu on spetsialiseerunud vastavalt erinevate võimetega intellekti- ja/või liitpuudega klientidele. SA Autistika teenuse osutaja lisandumine parandab autistlikele noortele spetsiifilise teenuse kättesaadavust.

Alasi tn 4 äriruumides planeeritakse teenuse osutamist korraga kuuele täiskasvanule alates käesoleva aasta 1. septembrist.
Originaalartikkel

 

autistika_koplis

Ruumid kiideti ekspertide poolt väga heaks. Monika Salumaa ja Ain Klaassen.

P1070968