Juhatus ja nõukoguSihtasutuse juhatus:

Sirje Norden

Sihtasutuse nõukogu:
Jana Linnart
Tiina Orn
Iivi Oskar
Aet Urbas