Autismist


Autism on arenguhäire, millele on iseloomulik häirete avaldumine vastastikuses sotsiaalses mõjutamisessuhtlemises ja piiratud stereotüüpses käitumises. Autistliku inimese suhtlusvõime on pärsitud ning seda põhjustavad

  • võimetus mõista sotsiaalseid signaale – teiste inimeste emotsioone ja/või olukorramuutusi – ning neile adekvaatselt reageerida;
  • oskamatus seostada sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kommunikatiivseid aistinguid;
  • retsiprooksuse kadu suhtlemisel, st autist ei lase end mõjutada vestluspartneri emotsioonidest ega jutu tonaalsusest ning ei peegelda neid tagasi;
  • võimetus mängida rolli- ja imitatsioonimänge;
  • kasin fantaseerimisvõime ja loovus;
  • jäigad kõneavaldused;
  • emotsionaalse rõhu ja rütmivariatsioonide oskamatu kasutamine ning miimika ja žestide puudulikkus.

 

autimist-page