Autismist


Autism on arenguhäire, millele on iseloomulik häirete avaldumine vastastikuses sotsiaalses mõjutamises
suhtlemises ja piiratud stereotüüpses käitumises. Haiguse manifesteerumisel avaldub alati vastastikuste sotsiaalsete mõjustuste kvalitatiivne muutus. Ilmneb teiste inimeste sotsiaalse tegevuse ja emotsioonide ebaõige hindamine:

 • võimetus reageerida adekvaatselt ümbritsejate emotsioonidele ja/või sotsiaalse situatsiooni muutusele;
 • sotsiaalsete signaalide puudulik kasutamine;
 • käitumises sotsiaalse, emotsionaalse ja kommunikatiivse komponendi nõrk integreeritus.
 • eriti oluline tunnus on retsiprooksuse kadu suhtlemisel.

Analoogselt sellega on kõigile neile isikuile iseloomulik kommunikatiivsuse kvalitatiivne muutus:

 • avaldub võimetuses kasutada suhtlemises olemasolevat keeleoskust,
 • rolli- ja imitatsioonimängude puudulikkusena,
 • vestluses kontakti halva sünkroniseerituse ja retsiprooksuse kaona,
 • mõtteprotsessides fantaasiate ja loovuse kaona,
 • kõneavalduste väheses paindlikkuses,
 • emotsionaalse vastusreaktsiooni puudumisena teiste inimeste verbaalsetele ja
 • mitteverbaalsetele pöördumistele,
 • kõnekommunikatsioonil emotsionaalse rõhu ja rütmivariatsioonide puuduliku avaldumisena ning saatva miimika ja žestikulatsiooni tähendusrikkuse kaona.

autimist-page