Missioon ja visioon


Meie väljakutse on järgmine:

  • Luua võimalused, et autistlik täiskasvanu saaks elada oma elu kogukonnas täisväärtuslikult.
  • Minimeerida raskesti mõistetav käitumine.
  • Viia uue teenuse mudel sotsiaalhoolekande seadusesse.
  • Suurendada tolerantsi ühiskonnas.
  • Et pered julgeksid jagada oma kogemust.

 

Autistika 2020

Vaimupuudega autistide päevakeskus pani tööle eduka ettevõtte
Töövõimetuks tunnistatud noored on leidnud oma kutsumuse.

Autistika juhataja Sirje Norden: “Meie äriidee toetub teadmisele sellest, mida autist väga hästi oskab ja pakub talle rahuldust ja turvatunnet: need on rutiinsed, korduvad tegevused”.

2014. aastal oli tavaline, et täiskasvanud vaimupuudega autist suunati ööpäevaringsele erihooldusteenusele, mis läks riigile väga kalliks maksma, samuti eraldati noor oma perest ja kogukonnast. Täna on neil võimalus elada kodus koos oma perega ning teenida endale ise sissetulekut.

Autistika päevakeskus alustas 2014. aastal nelja noorega, tänaseks on keskuse viies rühmas kokku 40 klienti. Samuti on ellu kutsutud intervallhoid.

Autistika