ME EI SUUDA AIDATA KÕIKI, AGA ME KÕIK SUUDAME AIDATA KEDAGI

AUTISTIKA KESKUS

SA Autistika on lastevanemate algatusel rajatud töö- ja tegevuskeskus täisealistele autistidele.

TÖÖ- JA TEGEVUSKESKUSEST

Autistika Keskus pakub teenust autismispektri häirega täiskasvanuile. Tegutseme selle nimel, et autistlik noor saaks jääda kogukonda ka peale koolikohustuse lõppemist. Soovime, et autistliku täiskasvanu vanem saaks elada täisväärtuslikku elu ühiskonna liikmena – minna tööle ja osaleda ühiskondlikus elus.

AUTISMIST

Autism on arenguhäire, millele on iseloomulik eripärasused suhtlemises, käitumises ja kõnes. Häire ilmneb teiste inimeste sotsiaalse tegevuse ja emotsioonide ebaõiges hindamises – võimetuses reageerida adekvaatselt ümbritsejate emotsioonidele ja sotsiaalse situatsiooni muutusele. Kergesti tekkiva sensoorse ülekoormuse tõttu on autistil häiritud keskendumisvõime ümbritseva keskkonna tajumisel.

TOETA

Riik on usaldanud meile uue teenuse piloteerimise. Õnnestumisel kirjutatakse sotsiaalhoolekande seadusesse uus teenuseliik täiskasvanud autistidele. Kuniks teenust seaduses pole, toimime suures osas annetuste toel. Täname kõiki annetajaid. Siin ka kontonumber neile, kes seda meilt on küsinud: EE762200221059516913 Swedbank

Meie eesmärgiks on kaasata autismispektri häirega täiskasvanud kogukonda. Soovime suurendada teadlikkust eesti ühiskonnas sellest, mida autismispektri häire endast kujutab ja millised on autismispektri häirega täiskasvanu vajadused. Soovime suurendada eesti ühiskonna tolerantsi autistlike inimeste suhtes.

MEIST

Soovime tagada inimväärset elu täiskasvanud autistidele ja nende vanematele Eestis

Miks me seda teeme?

Päevakeskuse idee ellukutsumise taga oli reaalne vajadus ja probleem – autistlikule täiskasvanule sobivat teenust pole täna olemas.

Teadmiste puudumine töötajate, lapsevanemate ja erivajadustega inimeste hooldust korraldavate ametnike seas. Tegevusjuhendaja ameti madal renomee ühiskonnas. Teadlikkuse puudumine eesti ühiskonnas autismi sisu ja autismispektri häirega vajaduste suhtes. Vähene tolerants erivajadustega inimeste suhtes.

MEIE MISSIOON JA VISIOON

– Suurendada ühiskonna teadlikkust autismihäirest ja tolerantsust autistlike inimeste suhtes.

– Teavitada ja koolitada lapsevanemaid, sotsiaaltöötajaid ning ametnikke autismi olemusest ja autismispektri häirega inimeste vajadustest.

– Luua võimalused, et autismihäirega täiskasvanu saaks oma igapäevaeluga iseseisvalt toime tulla.

– Kindlustada, et sotsiaalhoolekande seadusesse lisatakse teenus täiskasvanud autistidele.

MEESKOND

SIRJE NORDEN

Autistika keskuse juhataja

MONIKA SALUMAA

Tegevusterapeut, raskestimõistetava käitumise ekspert

DORIS-KATRE TRUUVER

Tegevusjuhendaja

AIN KLAASSEN

Tegevusterapeut, raskestimõistetava käitumise ekspert

RANDEL PIRJO

Tegevusjuhendaja

MIDA RÄÄGIVAD VANEMAD?

“Ma ei oleks kunagi uskunud, et Joosep võib elust nii suurt rõõmu tunda ja eluga nii hästi hakkama saada. 5 aastat tagasi ei suutnud ta üksi üle ukseläve astuda.”

Sirje

“Lõpuks on mu tütart mõistma hakatud. Nüüd on Riina käinud siin kuu aega ja juba on nagu teine inimene, kodus ka.”

Tiina

“Minu elu on nüüd hoopis teistsugune. Siin on töötajatel arusaam, kuidas autistidega käituda, nii et kõik osapooled üksteist mõistaksid.”

Tiina

Kallis sõber, täname Sind abi ja toetuse eest. Vahest piisab ainult naeratusest ja soojast sõnast, et leida endas jõudu mägesid liigutada. Täname, et oled meie jaoks olemas olnud ja seisnud meie kõrval.

SA Autistika
Alasi tn 4
Tallinn 11713

Toeta
EE762200221059516913